Co leczy w psychoterapii?

Co leczy w psychoterapii?

Lipiec 23, 2018 0

Co pomaga wyjść z choroby psychicznej, co przyczynia się do zmiany sposobu myślenia i co powoduje, że psychoterapia działa? Odpowiedzi na te pytania są rozległe a psychologia ciągle je zgłębia. Poniżej przedstawiam kilka wybranych aspektów psychoterapii, które wpływają na proces leczenia.

 

Relacja psychoterapeutyczna
To jak psychoterapeuta traktuje pacjenta i jaki jest stosunek pacjenta do psychoterapeuty, ma wpływ na leczenie. By psychoterapia działała, psychoterapeuta powinien wykazywać się empatią, akceptacją i autentycznością. To, co pacjent może zrobić, to wybrać psychoterapeutę, do którego będzie miał pozytywny stosunek emocjonalny i z którym będzie chciał uzgadniać cele i je osiągać. Relacja oparta na tych aspektach wpływa na to, że pacjent inaczej postrzega relacje międzyludzkie, wzbudza w nim to nadzieję na poprawę i pozwala podejmować nowe zachowania. W ten sposób buduje się u pacjenta bezpieczna baza w relacji z psychoterapeutą, gdzie jest miejsce na łzy, strach i złość, bez karania, osądzania czy dezaprobaty.

 

Zmiana zachowania
To, co możemy sami modyfikować to nasze myśli i zachowanie. Techniki psychoterapeutyczne, które używają zmiany zachowania do poprawy zdrowia psychicznego, wywodzą się z behawioryzmu (np. ekspozycja lub systematyczna desensytyzacja). Praca psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych przy wykorzystywaniu technik behawioralnych pokazuje, że za zmianą zachowania idzie zmiana emocjonalności. A więc aby zmienić swoje reakcje emocjonalne, ich natężenie, bądź nauczyć się tolerować intensywne emocje, możemy to zrobić poprzez systematyczną i stopniową zmianę zachowania. Wysoką skuteczność tych technik widać przy leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i fobii.

 

Zmiana sposobu myślenia
Psychoterapeuci poznawczo-behawioralni pracują z pacjentami nad tym, jak i co myślą na temat siebie, świata i przyszłości. Opierając się na modelu, że najpierw jest bodziec, potem myśl i myśl wywołuje emocje, można wpływać na swój stan emocjonalny poprzez zmianę myślenia. Nasze myślenie opiera się na schematach poznawczych i przekonaniach, które kształtowały się od dzieciństwa. Na podstawie tych schematów pojawiają się automatyczne myśli w naszej głowie, które wpływają na nasze samopoczucie i emocje. Poprzez odpowiednie działania można zmieniać te myśli a w konsekwencji wpłynąć na poprawę zdrowia psychicznego. Taka praca wymaga odpowiednio stworzonych warunków, relacji psychoterapeutycznej i specjalisty przeszkolonego w tym modelu.

 

Korektywne doświadczenia emocjonalne
Doświadczenia korektywne, są to emocjonalnie intensywne sytuacje, które najczęściej mają miejsce w trakcie sesji psychoterapeutycznej. Może to być odreagowanie uczuć bądź uwolnienie swoich skrywanych smutków czy złości, po których następują pozytywne doświadczenie. Takim pozytywnym doświadczeniem może być to, że psychoterapeuta zareaguje wspierająco i z szacunkiem na emocje pacjenta, nie tak jak do tej pory reagowali inni. Takie korektywne doświadczenie może też być uświadomieniem sobie swoich emocji lub sytuacją, w której zaczynamy pierwszy raz wpływać na swoje emocje i nie ulegać impulsywnie.

 

Wgląd
Zwiększenie zdolności obserwowania swoich reakcji, zauważanie myśli, rozpoznawanie emocji i świadomość własnych mechanizmów to ogólnie nazywany wgląd. Im więcej wiemy na swój temat i im bardziej rozumiemy swoje mechanizmy, tym mamy większą moc, by wpływać na swoje myśli i zachowanie.

 

Przetwarzanie emocjonalne trudnych wspomnień
Przetwarzanie emocjonalne jest używane w terapii EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) gdzie po specjalnym przygotowaniu pacjent skupia się na trudnym wspomnieniu, które wywołuje u niego stres. W trakcie tego psychoterapeuta wykonuje odpowiednie działania, by pobudzać naprzemiennie półkule mózgowe. Taka stymulacja powoduje przetwarzanie trudnych wspomnień, tak by nie były obciążające psychicznie w teraźniejszości.

 

Życzę wszystkim jak największej mocy wpływu na swoje myśli i zachowanie!